Witamy w serwisie dydaktycznym kursów:
Katechetycznego  Animator Katechezy Parafialnej oraz
Poradnictwa Rodzinnego Naprotechnologia jako metoda leczenia niepłodności

prowadzonych przez 

Fundację Czyste Serca we współpracy z Polską Misję Katolicką w Paryżu oraz Duszpasterstwem Polskim w Irlandii


Więcej informacji na osobnej stronie.

  Available courses

  zasoby biblioteczne dla doradców.

  Przed rozpoczęciem studiowania zamieszczonych tu materiałów,a co więcej – przed rozpoczęciem rozwiązywania testów warto zapoznać się z opisami i przykładami pokazującymi jak to wszystko działa.

  Kurs katechetyczno – teologiczny Dublin 2020 prowadzony przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoen'a, we współpracy z UAM, z większościowym, udziałem P.T. wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych polskich uczelni.

  Kurs Poradnictwa Rodzinnego Dublin 2020 prowadzony przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoen'a, we współpracy z UKSW, z większościowym udziałem P.T. wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych polskich uczelni.

  Kurs Animatorów Katechezy Parafialnej prowadzony przez Polską Misję Katolicką w Paryżu we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, w 2019 r.

  Kurs Poradnictwa Rodzinnego prowadzony przez Polska Misję Katolicką w Paryżu, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, w 2019 r.