Kurs Animatorów Katechezy Parafialnej prowadzony przez Polską Misję Katolicką w Paryżu, w 2019 r.

Kurs Poradnictwa Rodzinnego prowadzony przez Polska Misję Katolicką w Paryżu, w 2019 r.