Kurs Animatorów Katechezy Parafialnej prowadzony przez Polską Misję Katolicką w Paryżu we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, w 2019 r.

Kurs Poradnictwa Rodzinnego prowadzony przez Polska Misję Katolicką w Paryżu, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, w 2019 r.