Informacje o kursach

Przed rozpoczęciem studiowania zamieszczonych tu materiałów,a co więcej – przed rozpoczęciem rozwiązywania testów warto zapoznać się z opisami i przykładami pokazującymi jak to wszystko działa.

Szczegółowe informacje o kursie Katechetyczno – Teologicznym.

Celem Kursu jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienie wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów, historii Kościoła.

Szczegółowe informacje o kursie Poradnictwa Rodzinnego.

Kurs przygotowujący do posługi Doradcy Życia Rodzinnego prowadzącego spotkania w Poradni życia rodzinnego.