Kursy Animatora Katechezy Parafialnej oraz Poradnictwa Rodzinnego organizowane przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii, w 2020 r.

Kurs katechetyczno – teologiczny Dublin 2020 prowadzony przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoen'a, we współpracy z UAM, z większościowym, udziałem P.T. wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych polskich uczelni.

Kurs Poradnictwa Rodzinnego Dublin 2020 prowadzony przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoen'a, we współpracy z UKSW, z większościowym udziałem P.T. wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych polskich uczelni.