Europejska Szkoła Liderów Polonijnych: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Aby wziąć udział w kursach (niezależnie od charakteru uczestnictwa – jako wykładowca czy student) poniżej należy utworzyć nowe konto przez zarejestrowanie się jako użytkownik tego systemu.

Uwaga!!! Na podstawie danych zawartych w formularzu Administrator systemu nada w nim odpowiednią rolę i przypisze użytkownika do odpowiedniego kursu(ów), co zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym na podany w formularzu adres. Do momentu nadania roli w systemie nie ma możliwości korzystania z kursów. Więcej o formularzu rejestracyjnym.

Kontakt z Administratorem serwisu.