Kalendarz

Ważną i mocno zintegrowaną z serwisem funkcją jest kalendarz. Widoczny jest niemal na każdej stronie, przede wszystkim w kokpicie użytkownika.

Wprowadzone są do niego terminy wykładów stacjonarnych a także automatycznie informacje o otwieraniu i zamykaniu poszczególnych testów.

Tu również wydarzenia podzielone są na kategorie – ogólną, dotyczącą całego serwisu oraz daty ważne dla poszczególnych kursów. Pozwala to na unikanie informacji nadmiarowych – o terminach niezwiązanych z danym kursem. Szczególnie zwrócić na to uwagę powinni uczestnicy dwóch (lub więcej) kursów.

Użytkownik w swoim kokpicie może również wpisywać wydarzenia do kalendarza – całkiem osobistego, bowiem te wpisy są widoczne tylko dla użytkownika.
Najpierw z menu nawigacyjnego wybieramy Strony > Kalendarz:


Następnie wybieramy kliknięciem datę z kalendarza i wpisujemy wydarzenie.


Wydarzenie będzie widoczne w kokpicie i w podglądzie kalendarza.


Last modified: Friday, 24 January 2020, 2:57 PM