Formy materiałów dydaktycznych

Z bogactwa różnorodnych form materiałów edukacyjnych w tym serwisie opieramy się niemal wyłącznie na tekstach. Są one podawane zazwyczaj w trzech rodzajach:

– strony własnej – jak niniejszy tekst, 


– odsyłacza do artykułu strony internetowej


– lub załączonego pliku pdf. 

Warto zwrócić uwagę na ikony reprezentujące poszczególne rodzaje dokumentów. Zazwyczaj poniżej powiązanych tematycznie tekstów (lub jednego) publikowany jest test również powiązany tematycznie. Łatwo go wypatrzeć dzięki charakterystycznej ikonie.


Sporadycznie może pojawić się plik graficzny zawierający jakiś szkic lub schemat.

Pliki omówionych rodzajów nie wymagają osobnego oprogramowania – otwierane są w przeglądarce internetowej. Można co prawda pobrać je na dysk i otwierać w osobnych programach, ale takiej potrzeby nie ma, ponieważ pozostaną dostępne w zasobach kursu.

Czasami zdarzają się materiały przekazywane przez wykładowców w postaci prezentacji MS Power Point, która wymaga otwarcia w osobnym programie, ale nie musi to być koniecznie komercyjny pakiet MS Office. Do tego celu wystarczy bezpłatna przeglądarka prezentacji Power Point Viewer. Ponieważ jest to bardziej kłopotliwy format (zwłaszcza na starszych komputerach lub systemach operacyjnych), pod spodem zamieszczana jest wersja alternatywna w postaci pliku pdf.


Co istotne w czasie zdawania testu można w kolejnych zakładkach przeglądarki otworzyć te materiały. Najlepiej przygotować takie zakładki przed otwarciem testu. Wystarczy na odnośniku do interesującego materiału kliknąć prawym przyciskiem myszy (menu podręczne) i wybrać opcję „Otwórz odnośnik w nowej karcie (zakładce)”.

Last modified: Wednesday, 22 January 2020, 10:01 AM