Rejestracja w serwisie , etapy zapisu na kurs

Na stronie głównej serwisu jest kilka kursów. Część z nich, o charakterze otwartym (oznaczonych symbolem  otwartej kłódki) jest dostępna dla wszystkich odwiedzających serwis. Pozostałe kursy są zamknięte. Wstęp do nich mają jedynie uczestnicy kursu (studenci i prowadzący zajęcia).

Serwis ma strukturę uczelni – każdemu uczestnikowi musi być przypisana właściwa rola na odpowiednim kursie. Żeby rozpocząć studiowanie trzeba przekroczyć drzwi uczelni i zapisać się w dziekanacie. Tutaj odpowiednikiem jest utworzenie nowego konta. Aby to uczynić trzeba poszukać na ekranie odnośnika „Zaloguj się”.


Pojawi się ekran logowania. W okresie zapisów na kursy jest na dole ekranu przycisk „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!” 
Po zamknięciu zapisów ta część zmieni się i przycisk nie będzie już dostępny.


Nazwa użytkownika to inaczej mówiąc login - krótka nazwa która potrzebna jest do procesu logowania i jest niewidoczna dla pozostałych użytkowników.  Dobra praktyka to przygotowanie login i hasła na kartce zanim się wpisze do komputera. Czasem trzeba zmienić jakiś znak, a na papierze zostaje po tym ślad. Ostateczną wersję loginu i hasła zapisać na papierze i nie notować w komputerze, w postaci jawnego (czyli czytelnego dla ew. intruzów) tekstu.

E-mail podaje się dla pewności dwa razy. Serwis umożliwia założenie osobnych kont na ten sam adres mailowy, co przydatne może być małżonkom korzystającym z jednej skrzynki e-mail.

Wpisanie kraju jest ważne dla Administratora w prawidłowym przypisaniu użytkownika do właściwego kursu.

Dane w sekcji „Uzupełniające dane personalne” wypełnić trzeba tylko chcąc otrzymać świadectwo ukończenia kursu z uczelni i tylko wówczas, gdy nie był wypełniony „papierowy” kwestionariusz osobowy. 

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na sekcję „Wybór kursu lub roli w kursach”.


Sekcja zawiera informację dla Administratora serwisu, który po utworzeniu nowego konta przypisuje użytkownika do właściwego kursu i nadaje mu właściwą rolę w ramach całego serwisu lub kursu. 

Od tego zależy czy zarejestrowany użytkownik podejmie rolę menedżera (odpowiednik rektora) całej uczelni, czy przypisany będzie do kursu jako wykładowca, czy podejmie trud studiowania jako student lub kursowy „wolny elektron” jakim jest tzw. wolny słuchacz. Od strony administracyjnej np. student automatycznie dopisany jest do dziennika ocen kursu, a wolny słuchacz – nie. Może dla samooceny rozwiązywać testy, ale jego oceny nie będą zarejestrowane, a dziennik obciążony pustymi pozycjami. Do tego na różnych kursach można wystąpić w różnych rolach, dlatego zaznaczenie odpowiednich kwadratów jest takie ważne!

Pozycja „Inna rola w kursach” wymaga kontaktu mailowego z Administratorem żeby doprecyzować o jaką rolę i w jakim zakresie chodzi.

Ostania sekcja to akceptacja RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna, bo bez niej nie można korzystać z serwisu. 
Oprogramowanie serwisu jest zgodne z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.

Po kliknięciu przycisku „Utwórz moje nowe konto” na podany w formularzu e-mail powinno przyjść, wygenerowane automatycznie przez serwis, potwierdzenie założenia konta, które trzeba potwierdzić klikając odsyłacz (link) w tym e-mailu. Jeżeli to by nie nastąpiło w ciągu najdalej dwóch dni, konieczny jest kontakt mailowy z Administratorem, który zatwierdzi konto użytkownika, nada odpowiednią rolę i dopisze do właściwego kursu. W przeciwnym wypadku po tygodniu takie niezatwierdzone konto wygaśnie.

Last modified: Saturday, 25 January 2020, 2:56 PM