Gdzie znajdę moje oceny?

W miarę postępu kursu wypełnia się dziennik ocen. Pojawia się często pytanie jak wyglądają moje oceny i czy nie zdarzyło się pominąć jakiegoś testu. Student ma dostęp do swoich ocen w różnych miejscach serwisu.


Jeżeli dostęp jest z menu kursu, od razu pokaże się arkusz ocen, jeżeli zaś z górnego menu, najpierw trzeba wskazać kurs z listy kursów. Jeżeli jest się na jednym kursie, to lista ma tylko jedną pozycję, ale wskazać trzeba.

Najistotniejsza dla studenta informacja to kolumna OCENA, ew. PROCENTOWO. Reszta to statystyka.


Last modified: Friday, 24 January 2020, 9:52 PM