Dwa etapy podania wyników testu

W czasie dostępności testu (zazwyczaj trzymiesięcznego) bezpośrednio po rozwiązaniu testu (jego zamknięciu przez studenta) pojawi się wstępna informacja o uzyskanym wyniku. Ocenę można poznać w dziale kursu „Oceny” jako listę własnych ocen (szczegóły w części „Gdzie są moje oceny” lub wybierając ponownie test na spisie treści kursu:


Gdy „okno czasowe” dostępności testu się zamknie, gdy – zgodnie z założeniem – wszyscy już rozwiązali testy wykorzystując obydwa podejścia, pojawią się wyniki szczegółowe t. zn. informacja o prawidłowości odpowiedzi na poszczególne pytania. Tak więc gdy testu już rozwiązać nie można, wszystko stanie się jasne:


W części nawigacyjnej odpowiedzi już nie są szare – na zielono pokazane odpowiedzi poprawne na czerwono – te drugie…

Dostajemy informację jaka jest odwiedź poprawna, a jeżeli wykładowca prowadzący zajęcia i autor testu poda prawidłowe warianty odpowiedzi do zdań fałszywych (nie zawsze tak musi być) nie tylko można dowiedzieć się czy zrobiło się błąd, ale również jaka powinna być odpowiedź prawidłowa lub dlaczego zdanie w teście było nieprawdą.

Takie podejście zawiera dodatkowy walor dydaktyczny – również egzamin jest dalszym procesem uczenia.

Ponieważ wszystko jest jasne to znak, że test definitywnie przeszedł do historii.

Last modified: Friday, 24 January 2020, 9:47 PM