Kilka słów na temat materiałów dla studentów oraz testów

Z wykładami kursowymi powiązany jest niniejszy serwis dydaktyczny jako forma kontynuacji studiowania zagadnień poruszanych na wykładach w rytmie tygodniowym, kończonym egzaminem w formie testu 10 pytań typu PRAWDA / FAŁSZ.

Przed realizacją wykładów Organizatorzy kursów proszą o przesłanie na adres mailowy Administratora tego serwisu:
• ogólnego tematu wykładów na kursie (potrzebny do nadania tytułu zajęć w serwisie),
• informacji o stronie internetowej na której publikowany jest biogram Wykładowcy lub tekst biogramu do zamieszczenia w serwisie,
• materiałów dla studentów – wedle uznania Wykładowcy jako artykułów pogłębiających tematy poruszone na wykładach, bądź rozszerzenia tematyki z podziałem na 4 tygodnie indywidualnej pracy studentów. Format materiałów (tekstów, prezentacji, ilustracji) dowolny – dostosowaniem do potrzeb serwisu edukacyjnego zajmuje się Administrator serwisu,
• 4 zestawów pytań testowych (z kluczem odpowiedzi dla Administratora wprowadzającego testy do serwisu). W przypadku odpowiedzi Fałsz dobrze jest podać również wersję odpowiedzi poprawnej, którą student pozna, wraz z oceną, po zamknięciu terminu testu. Przygotowanie punktu testu ilustruje poniższy przykład.


Materiały te (przygotowane wcześniej) publikowane są zazwyczaj na początku tygodnia po wykładach, a następnie otwierana jest dostępność testów.

Na życzenie Wykładowcy Administrator może założyć konto w serwisie i dołączyć je do kursu jako Prowadzącego (zajęcia dla studentów). Pozwala to na wgląd w materiały i testy kursu.

Last modified: Friday, 24 January 2020, 9:37 PM