Przebieg testu

Ponieważ test jest działaniem rejestrowanym w bazie danych na koncie imiennie określonego użytkownika, nie może być z założenia rozwiązywany przez użytkownika „zbiorowego” jakim jest „gość”. Wielu gości serwisu może czytać otwarty kurs, ale otwarcie testu dla „gościa” powodowało by lawinę konfliktów, mieszanie wyników itd. Można jednak opisać przebieg testu, chociaż to bardziej historia w obrazkach.

Po kliknięciu w przycisk ekranowy „Spróbuj teraz rozwiązać test” pojawi się komunikat będący ostatnim punktem decyzyjnym (ostatnia szansa odwrotu – jak powiedzą ci, którzy stresują się egzaminami).


Kto dzielnie podejmie wyzwanie, zobaczy ekran testu:


Są pytania, jest odpowiedź do wyboru a po lewej zegar pokazujący ile zostało do zakończenia podejścia. Niejedną rzecz można w tym czasie sprawdzić na wcześniej przygotowanych zakładkach przeglądarki – zanim otworzy się test (o czym była mowa wcześniej).

Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi, gdy zabraknie pewności siebie można jeszcze przeglądać pytania, zmieniać odpowiedzi do momentu gdy nie skończy się czas lub nie wybierze się przycisku „Zapisz podejście”. 


Okazuje się, że to tylko wstęp do zamykania, bo jeszcze można wrócić albo zatwierdzić i zakończyć.


Jeszcze tylko komunikat będący kolejnym ostatnim punktem decyzyjnym (a przecież i tak bezwzględny upływ czasu spowoduje automatyczne zamknięcie podejścia).


Wreszcie po zakończeniu już ostatecznym można zobaczyć ogólne wyniki z Informacją zwrotną. Ponieważ i tak podana jest wartość liczbowa, można potraktować Informację zwrotną jako komentarz wyniku.Last modified: Friday, 24 January 2020, 9:44 PM