Informacje organizacyjne o kursie

TERMINARZ SPOTKAŃ

Zajęcia odbywają się od godz. 830 do godz. 1430 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (z wyjątkiem trzech spotkań). W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.

Dokładny terminarz spotkań jest następujący:
26 stycznia, 1 marca, 29 marca, 26 kwietnia, 31 maja, 21 czerwca, 27 września, 25 października, 29 listopada, 13 grudnia.

Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 830.

DYPLOM

Kurs Poradnictwa Rodzinnego kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

WOLNI SŁUCHACZE

Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu. Do korzystania z niniejszego serwisu edukacyjnego konieczne jest zarejestrowania się w serwisie.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Polską Misję Katolicką zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki.

WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytetów: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SERWIS DYDAKTYCZNY

Na potrzeby Kursu został stworzony niniejszy serwis dydaktyczny, w którym będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tu będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Serwis jest miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. W nim będzie się odbywała część wykładów.

KOSZT UDZIAŁU

Koszt kursu jest uzależniony od liczby zapisanych osób oraz umowy, która jest w trakcie negocjacji z Uniwersytetem wiodącym (Uniwersytet Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i będzie się wahał od 50 euro do 200 euro. Dodatkowo przy każdym spotkaniu wszyscy uczestnicy wpłacają przy rejestracji 10 euro w ramach wydatków bieżących.

INFORMACJE i ZAPISY

Zgłoszenia w biurze Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii
kościół St. Audoen’s, 14 High Str., Dublin 8
tel. +353 (087) 239 3235
lub drogą mailową – do w/w biura.

Do serwisu dydaktycznego zapisać się należy wypełniając formularz rejestracyjny podczas pierwszego logowania.

MIEJSCE  ZAJĘĆ

Wykłady będą miały miejsce w Dublinie przy kościele St. Audoen’s
(Adres: 14 High Str., Dublin D08 A3C2)

Last modified: Wednesday, 26 February 2020, 9:32 AM